2008-04-28

16


Śniło mi się dziś, że jestem uczulony na srebro. Narcystyczna cześć mnie załkała.

I dreamed last night, that I was allergic to silver. The narcissistic part of me weeped.

2008-04-21

15Z cyklu "Czy wiesz że..."
Czy wiesz, że wrzątek wlany do zimnego kubka, ma od razu 88 stopni. A nie 100, ani nawet 96?
Tak więc by zaparzyć sobie porządną czarną herbatę, kubek należy przynajmniej przepłukać gorącą wodą, coby nie było aż takich strat ciepła.
Zdjęcie trochę przekłamuje tą temperaturę, ponieważ dopiero po jakimś czasie udało mi się zrobić ostre.

From "Do you know if..." collection
DO you know that boiling water poured into a cold mug, is immediately 88 centigrades. Not 100 and even not 96?
So to mash yourself proper black tea, a mug at least should be flushed with hot water, in order that a waste of heat wasn't so big.
The photo is little untrue about the temperature, because until I made sharp photo, it elapsed some time.

2008-04-20

14Jestem wesolutkim chłopczykiem :)
Wyciąg z poniższej stykówki. Huśtawka w Katowicach w parku "Trzy Stawy".

I'm joyful little boy :)
The extract of contacts below. The swing in Katowice in 'Trzy Stawy' ('Three Ponds') park.

13


Łamiemy konwencje kolorystyczną i przechodzimy do czerni i bieli.

We're breaking the colour convention and we're getting to the black and white.

2008-04-17

12A oto histora o Marcinie,
który swojej dziewczynie,
wyciągnął z palca drzazgę,
która okazała się metalowa.

Prawdziwy pot i łzy. Prawdziwe emocje. Specjalnie dla was.

It is the tale of Marcin,
who pulled out the splinter
from his girlfriend's finger,
and the splinter turned out to be metal.

Real sweat and tears. Real emotions. Only for YOU.

11To ilustracja do bajki dla dzieci, pt. "O widelcach które chciały zostać łyżeczkami". Fotografia zdradza zakończenie -> udało im się.
Morał jest błahy oczywisty i pseudo-ezoteryczny jak proza autora:
"Kiedy się czegoś pragnie, wtedy cały wszechświat sprzysięga się, byśmy mogli spełnić nasze marzenie". Paulo Coelho :)

It's the illustration for fairy-tale named: "About the forks who wanted to become spoons". The photo uncovers an ending -> the forks won.
The moral is flimsy, obvious and pseudoesoteric as author's prose: "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it" - Paulo Coelho :)

2008-04-15

10
by zachować pewna chronologię powstawania zdjęć, zostawiam tutaj miejsce na jakieś zdjęcie z filmu który mam teraz w lubitelu. [reala cs120]

dopisane: i na razie nie będzie zdjęcia, bo skan kosztuje 18 zł i chyba ich pogieło. Jak znajdę kogoś miłego kto mi to zeskanuje za jakieś symboliczniejsze pieniądze.
Masakra jakaś: 23zł film + 5zł wywołanie +18skan zł =41 (jak zeskanuje - to wywołanie gratis) czyli w najlepszym wypadku i tak 41 zł.
12 zdjęć czyli 3,4 zł za fotkę ;/ noł fakin łej.
[Inna sprawa, ze tez mi sie nie chce łazić, i sie zaopatruje w najdroższym sklepie bo mam pod domem ;/ ]

dopisane2: no i jest

To keep some chronology of making the photographies, I leave here some space for some photo from the film which I have in my lubitel now. [reala cs120]

Update: There won't be photo here for now, because digitalization costs 18 zł and they probably lost their minds. When I find somebody kind, who will digitalize it for some token money, the photo will appear.
Some kind of massacre: film - 23 zł + development - 5 zł + digitalization - 18 zł = 41 (if I digitalize, developement gratis), so, in best case, this is anyway 41 zł.
12 photos so 3,4 zł by piece ;/ no fuckin' way.
[Different case, I'm too lazy to do not buy in the most expensive shop only because it is located near my flat ;/]

Update2: There it is, finally.

2008-04-13

9


Dziś zdecydowanie Kuba jest gwiazdą bloga, nawet kocyk w kotki nie miałby szans (gdyby się w końcu ujawnił).
Na biurku leży płyta Slow Train - Illegal Cargo, która ma bardzo fajną okładkę.

Definately Kuba is the star of the blog today, even kitties patterned blanket has no chance (in case if it would appear at last).
There is lying Slow Train - Illegal Cargo album on the desk, which has very nice cover.

8A teraz Jakub się opierdala...
w prawym dolnym rogu, na razie tak nieśmiało, kultowy kocyk w kotki, który jest jednym z pretendentów do miana gwiazdy tego bloga, mimo iż jeszcze ani razu się nie ujawnił...

And now Jakub is screwing around...
In the right down corner there is, still quite shy, legendary kitties patterned blanked, which is one of the challengers for the title of the star of this blog, despite it has not appeared even once yet...

7Przedstawiam Jakuba, początkującego radiowca, właśnie przygotowującego się do swojego pierwszego samodzielnego programu na żywo, którego podstawą będzie wywiad ze Sławkiem Dudarem, założycielem grupy Not Only... [Jazz/Acoustic/Blues] [http://www.myspace.com/notonlymusic].
na pasmach akademickiego radia luz [http://www.radioluz.pwr.wroc.pl/], godzina 17.00
i nie dajcie się zwieść(tak, tak, Wy-moi wyimaginowani czytelnicy), Jakub nie jest z politechniki, a już na pewno nie jest taki blady.

I'm introducing Jakub, beginning radioman, who is preparing for his first unassisted live show, which is based on interview with Sławek Dudar, the founder of Not Only... band [Jazz/Acoustic/Blues] [
http://www.myspace.com/notonlymusic].
on the air of Akademickie Radio Luz (Academic Luz Radio) [http://www.radioluz.pwr.wroc.pl/], 5 p.m. and don't be deluded (yes, yes, you - my imaginary international readers), Jakub is not student of university of technology and he's certainly not so pale.

2008-04-12

6


nie ma nic bardziej fotogenicznego niż fioletowa kuchnia.

there is nothing more photogenic than a violet kitchen.

5

4


autoportret z kredensem w tytule o godzinie wczesno-późnej

Self-portrait with cupboard in title at late-early time.

3


godzina trzecia, chociaż już nie palę to palę, i chociaż mam rękę to nie mam. takie kłamliwe zdjęcie. chociaż z tym paleniem to lubię i zdarza mi się jeszcze

3 a.m., though I don't smoke anymore, I smoke, and though I have an arm, I don't have it. Such mendacious photo. Although about that smoking, I like it and it happens.

2008-04-11

2nauka, praca i inne smutki

study, work and other sadnesses

1Zawsze chciałem mieć czerwone trampki i zawsze chciałem sprawdzić czy trampki tej firmy są lepsze od trampek innych firm,
i chciałem też mieć fotobloga. normalnie same sukcesy dziś. jeszcze się okazało, że nie mam AIDS i mam grupe A rh+, a moja krew jest idealna.

I've always wanted to have red trainers and I've always wanted to try if trainers of this brand are better than trainers of other brands, and I've always wanted to have photoblog. It's only successes today. What is more, it came up I don't have AIDS and I have A Rh+ blood type, and my blood is ideal.