2008-05-29

26 +


Pani Żyrafa :) :) :)
Wreszcie byłem w zoo. Po 13 latach. Zdjęcie z weekendu majowego.

Mrs Giraffe :) :) :)
I was at the Zoo finally. After 13 years. Photo shooted during May weekend.

2008-05-28

25 +She is my superman.

2008-05-27

24Mechanika klasyczna i szatan (albo wilk). Czyli samo zło.

Classical mechanics and satan (or wolf). That is only evil.

2008-05-21

2322


Z cyklu "Dobre rady" : nie baw się spustem migawki mając w kieszeni włączony aparat :)
(Ciekawe skąd wiem, że zorientowane pionowo )

From "Tip of a day" collection: don't play with photo shutter when the camera is on in your pocket.
(Interesting how come I know that camera is vertically orientated)

2008-05-16

21


"Srałem"

"I shitted"

2008-05-15

20


Nie wiem czy dostrzegacie, ale w krzaku czai się bestia.

I don't know if you've noticed, but there's a beast lurking in the bush.

2008-05-12

19


Dkf Jedności Narodowej spotkanie #2. Tym oto sposobem naród zjednoczył się na Dziecku Rosemary (Romana Polańskiego). Po godzinnej dyspucie... nie mamy praktycznie nic do zarzucania temu filmowi.

Debating Film Club Jedności Narodowej, meeting #2. That's the way the nation has united for Rosemary's Baby (by Roman Polanski). After an hour long debate... we have practically nothing to blame the film for.

2008-05-10

18 +


W weekend byłem w Kępnie, nie za wiele się tam dzieje...

I was in Kępno at the weekend, there isn't much going on there...... poszedłem więc do babci i dziadka. Zrobiłem im zdjęcie. Nigdy nie wiadomo, które zdjęcie będzie ostatnie. Trzeba sobie zdawać sprawę z upływającego czasu, i z tego, że fotografia to nie tylko kreowanie, ale przede wszystkim rodzaj czytania/patrzenia i zapamiętywania. Wiec taka pamiątka. Choć mają się dobrze.

...so I went to grandma and granpa. I took a picture of them. You never know which one will be the last one. You have to realise that the time is passing and that the photography is not only creation, but most of all kind of reading/looking and remembering. So that's some kind of keepsake. Though they are perfectly okay.


Wieczorem spotkałem się z kolegami z ogólniaka. Mimo iż studiujemy teraz na jednej uczelni, widujemy się głównie w domu. Dom... w sumie nie jestem pewien czy to na pewno jeszcze dom.

In the evening I meet with my classmates from the high school. Although we study at the same university right now, we meet mainly at home. Home... I'm not even sure if it's still my home.

I zakaz śmiania się z rozkminek.

And ban on laughting at my reflections.

2008-05-02

17


Joannę nudził film.

Joanna was bored with the movie.